دکتر داود داداش نژاد دلشاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر داود داداش نژاد دلشاد

دکتر داود داداش نژاد دلشاد

سمت: هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان - معاون دانشجویی و فرهنگی واحد
تاریخ تولد : 1349
تلفن ثابت : 35225034
شماره همراه : 09123322166
پست الکترونیک : dadashnejad@damghaniau.ac.ir

شبکه های اجتماعی

توضیحات مختصر

دکتر داود داداش نژاد دلشاد

عضو هیئت علمی و استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی،

سابقه فعالیت

مهارت ها